top of page
A FEJLŐDÉS TERÜLETEI

 

 

A JIAIDO lényünk minden szintjén egyszerre dolgozik: fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinten egyaránt.

 

A módszer hatása három kapun keresztül érkezhet hozzánk, megalapozva a gyakorló komplex fejlődését: testtudat, érzelem-menedzsment és nyitottság.

 

Mindegy, hogy melyik területet szeretnénk elsősorban fejleszteni önmagunkban, a másik kettő vele együtt szintén ébredni kezd.

Body awareness
TESTTUDAT

 

A testtudat fejlesztése az első és legalapvetőbb lépés életünk és egész lényünk tudatosságának formálása felé. A fizikai testhez való viszonyunk, ahogyan testünket használjuk, tisztán rámutatnak arra, hogy mi is zajlik bennünk. Megmutatja személyiségünk, az elménk szerkezetét, a világhoz való viszonyunkat.

 

Ezért hát a mozdulataink fejlesztése, finomítása sokkal többről szól, mint arról, hogy egy új mozgásformát sajátítsunk el. A JIAIDO módszere által tulajdonképpen közvetlenül a belső világunkon, a tudatalattink mélyén dolgozunk, mely a legtöbb ember számára egész életében láthatatlan és segítség nélkül nagyon nehezen hozzáférhető.

Mozgás közben fejlődik egészségünk, fittségi állapotunk és ezzel együtt  megtanuljuk kezelni érzelmeinket, gondolatainkat. Az aktív meditáció segítségével kiteljesíthetjük életünket a legmagasabb szinten. A munka jótékony eredménye gyorsan megmutatkozik  általános közérzetünkön, viselkedésünkön, döntéseinken és kapcsolatainkon egyaránt. A testtudat,  - azaz a testre, mozdulatainkra kiterjedő összpontosítás fejlesztése által -  megtesszük az első lépést a létezés alapelveit feltáró, univerzális tudatosság felé is egyben, ami a tartósan boldog élethez szükséges bölcsességhez vezet.

 

A testtudat fejlesztése során első lépésként megerősítjük a testhelyzet  korrigálásának képességét. Megtanulunk különböző ritmusokban egyenletesen mozdulni, illetve egyensúlyozni, koordinálni egyes testrészeinket összetett mozdulatok közben. Egészséges, odafigyelő, törődő kapcsolatot alakítunk ki a testünkkel, megismerjük a test saját nyelvét és szükségleteit.

 

A fejlesztő munka haladó szintjén a JIAIDO a figyelmet igyekszik minél hosszabb ideig a külső világról, történésekről a belső valónkra irányítani. A technika megtanít egyszerre összpontosítani testérzeteinkre, légzésünkre finom szinteken is a mozgás során. Ez elhozza a csendet, az elnyugvást és a harmóniát. A formagyakorlatok (katák)  által átíródnak az ártó gondolatminták és  a figyelem visszatér lényünk középpontjába.

A JIAIDO által fokozatosan egy szeretetteljes és tudatos kapcsolatot alakíthatunk ki testünkkel.

Emotion management
ÉRZELEM - MENEDZSMENT

Látszólag érzelmeink irányítják a mindennapi életünket. Aszerint reagálunk, kommunikálunk és hozunk döntéseket, hogy az adott pillanatban hogyan érezzük magunkat. Igencsak máshogy viszonyulunk környezetünkhöz ha jókedvűek, szomorúak, dühösek, izgatottak vagy aggódóak vagyunk éppen. Viselkedésünket, kapcsolatainkat döntően befolyásolják az érzelmek, és ezek felelnek sikereinkért, eredményeinkért is jelentős mértékben. Függetlenül attól, hogy az érzelmes vagy racionális kategóriába soroljuk magunkat, az érzelmek a gerincét adják életünknek.

 

Minden emberben ott ég a vágy az úgynevezett kellemes érzelmek iránt és az igyekezet, hogy a kellemetlen érzelmek okozta fájdalmat és szenvedést minél inkább elkerülje. A törekvés az érzelmi egyensúly megteremtésére - hogy kievickéljünk az illanó, törékeny magaslatok és örökkévalóságnak tűnő mélypontok szélsőségeiből - közös.

A nehézség ott kezdődik, hogy - mindannak ellenére, hogy domináns szerepet játszanak mindennapi életünkben -, valójában nagyon ritkán nézünk rá őszintén az érzelmekre, nem szánjuk rá az időt, hogy megtanuljuk megszelidíteni őket. Sokszor még az is nehézséget jelent, hogy hogyan fejezzük ki a szavak szintjén, őszintén azt, ami éppen bennünk zajlik. A legtöbben nem teszünk lépéseket, vagy ha tennénk is, nem tudjuk, hol keressük a magabiztos gyakorlati tudást arra vonatkozóan, hogyan használjuk érzelmeinket, ahelyett, hogy az érzelmeink használnának minket.

 

Az érzelem nem más, mint a természettől kapott segítő eszköz a túléléshez. Ez egyfajta nyelv, kommunikációs eszköz, mely jóval megelőzte a beszéd kifejlődését lényünkben. Ez a tudatalatti sajátos nyelve, mely különböző testérzeteket generál és ezen keresztül kommunikál, jelzést küldve a külső vagy a belső történésekre. Ezek az érzetek, jelzések vezetnek el minket bizonyos döntésekhez, cselekedetekhez, vesznek rá minket arra, hogy valamit megtegyünk vagy elkerüljünk annak érdekében, hogy “mentsük, segítsük életünket”. Ugyanakkor az érzelem képességgel ruház fel bennünket arra is, hogy kifejezhessük mások felé, mi zajlik bennünk az adott pillanatban.

 

Az érzelem nem más, mint mozgásban lévő energia. Energia, mely hullámzik, változik, áramlik. Van kezdete, fejlődik, erősödik, eléri a csúcspontját, aztán szertefoszlik, lassan eltűnik, majd átalakul egy másik érzelemmé. Az tévhit, hogy maguk az érzelmek miatt szenvedünk, a szenvedést valójában az érzelmekhez, az érzet csomagokhoz való berögződött viszonyulásunk, úgymond kondícionáltságunk okozzák.

Például a düh lehet egy természetes reakció, egy nagyon is megfelelő válasz az adott helyzetben. De ha gyerekkorunkban megbüntettek minket a dühünk kifejezése miatt, ezzel megtanultuk elnyomni azt, így felnőttként elképzelhető, hogy elszomorodunk, vagy kétségbe esünk, ahelyett, hogy kiengednénk mérgünket. Előforulhat, hogy ha a kondícionálás annyira erős volt, vagy olyan hosszú ideig tartott, rá sem jövünk, mi okozza a szomorúságunkat, vagy azt, hogy időnként hirtelen felrobbanunk. Ezért az első lépés felismerni az érzelmeinket, azonosítani és aztán kifejezni őket egészséges módon.
 

A JIAIDO által sokkal tudatosabbá válunk az érzelmek terén. Megtanuljuk felismerni, megérteni őket magunkban és másokban egyaránt. Árnyalataik, megnyilvánulási formáik élesebben kirajzolódnak és képessé válunk ezt a százarcú, állandó mozgásban lévő energiát alkotó, építő jelleggel hasznosítani.

A JIAIDO-nak köszönhetően kioldódnak a testünk mélyén elraktározott érzelmi emlékek, melyek akár éveken át is akadályozhatják életünk kiteljesedését munkánkban vagy magánéletünkben. A dojoban használt négy ritmus - legfőkébb a tüzes és az erőteljes -  pedig megteremti a lehetőséget mindenki számára az intenzív érzelmek szabad megélésére és kinyilvánítására egy tudatosan tervezett és vezetett gyakorlás keretében.

Összességében a fejlett érzelem-menedzsment által képessé válunk nyitottabban viszonyulni környezetünkhöz, viselkedésünket és kapcsolatainkat jobban kezeljük. Az érzelmek megbékélésével megjelenik a tisztánlátás, a döntéskészség és stabil akaraterő, melynek segítségével elérhetjük kitűzött céljainkat. Kezelni, fegyelmezni és kontrollálni tudjuk reakcióinkat, megnyilvánulásainkat elfojtás helyett. Nem végső soron pedig megszabadulhatunk a mindenki által jól ismert szélsőséges érzelmi hullámzásoktól, hogy kiegyensúlyozottan és harmonikusan utazhassunk végre életünk folyamán.

Open mind
NYITOTTSÁG

Kész vagy felfedezni, hogy mi vár rád képzelt határaidon túl?

A nyitottság az egyik legfontosabb tulajdonság, melyre szükségünk van az életünkben. A befogadás képessége elengedhetetlen, ha kortól függetenül, életünk bármely szakaszában növekedni szeretnénk, megismerni önmagunkat és a minket körülvevő világot. Nyitottnak lenni azt jelenti, hogy folyamatosan készen állunk újat tanulni, fejlődni, új impulzusokat kapni és merünk lépni - akár félelmeink ellenére is - a megszokotton túli ismeretlen felé.

Ez bizony időnként nehézséget okozhat, hiszen legtöbben hajlamosak vagyunk saját meggyőződéseinket, értékrendünket, ideológiánkat, szabályrendszerünket, logikánkat az egyetlen létező valóságnak tekinteni. MIndezeket azonban félre kell tennünk legalább egy időre ahhoz, hogy más nézőpontját megérthessük, vagy akár saját nézőpontunkat szélesítsük.  Ez persze nem azt jelenti, hogy meglévő elképzeléseinket vakon újakra cseréljük, de megadjuk magunknak a lehetőséget arra, hogy belátással bármikor változtassunk rajtuk.

 

A nyitottság röviden azt jelenti, hogy merünk őszintén élni.  Belátjuk, hogy igenis van, amit nem tudunk, hogy nincs mindenre válaszunk, hogy nem mindig van igazunk. Ehhez csendes elmére, belső stabilitásra, alázatra van szükség. Különben marad a nyitottság ellentéte; a zárkózottság, a makacsság, rugalmatlanság, a tudatlanság és az arrogancia.

Nyitottnak lenni azt jelenti, hogy befogadóak vagyunk, toleránsak, türelmesek és megértők másokkal. Fogékonyak vagyunk a sajátunktól eltérő véleményekre és alapvetően hajlandóak vagyunk azokat a szabályokat követni, melyeket nálunk hatalmasabb erő alkotott; az Élet.

Miért helyez erre hangsúlyt a JIAIDO?

Állandóan változó világban élünk, sokkal inkább, mint valaha. Nyugodt, nyitott elmére, rugalmasságra van szükségünk annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani a sok újdonsággal, hogy képesek legyünk magunkhoz és másokhoz mélyen kapcsolódni, az élet áramlásával együtt haladni.

Minél nyitottabb és befogadóbb elmével élünk, annál nagyobb tér nyílik bennünk és körülöttünk, annál szabadabbá válunk. A saját magunkról és a világról alkotott képünk egyre tágul és ez elvezet a bölcsességhez.

bottom of page