top of page
JIAIDO practitioners at the ocean, Kerala, India
Mivel dolgozunk a JIAIDO-ban?
taisabaki
TAI SABAKI

Meditáció mozgás közben
 

A JIAIDO egy aktív mozgásmeditációs gyakorlat, amely fejleszti a fizikai és szellemi erőt, valamint az érzelmi egyensúlyt. A mozdulatok kínai és japán belső harcművészetekből erednek.

 

A JIAIDO fő célja nem az, hogy legyőzhetetlen fizikumot, vagy lenyűgöző küzdőtechnikát sajátítsunk el, hanem hogy belső erőt generáljunk, melyből bölcsesség és fejlődés, növekedés fakad. Nincs küzdelem, nincs versenyzés, még csak önvédelemre vonatkozó iránymutatás sincs.

  

A Tai Sabaki technikái az ősi harcművészetek koreográfiáiban rejlő potenciált használják ki azzal, hogy összetett és összehangolt koordinációit és harmonikus mozgásstílusukat alkalmazza, így hatékonyan fejleszti párhuzamosan mindkét agyféltekét. Mindezek mellett a JIAIDO a gyakorlatban éleszti újjá és nyilvánítja meg a harcművészetek esszenciáját és eredeti célját, ami nem más mint az önfejlesztés és szellemi kiteljesedés.

Mivel a JIAIDO mozgás közben végzett meditáció, ezért általában nyugodt, és leginkább lassú mozdulatokkal gyakoroljuk.

Hangsúly kerül minden egyes mozdulat tökéletes kivitelezésére, lezárására, mielőtt a következőbe kezdenénk.

 

Gyakorlása közben két lényeges elem van jelen egyszerre: figyelem a mozdulaton, és figyelem a légzésen.

A lassú mozgás izomerőt épít, fejleszti az egyensúlyt, emellett lehetővé teszi, hogy a gyakorló saját mozdulatát folyamatosan fenntartott figyelemmel kísérje, amivel a koncentráció képessége fejlődik.

 

Önmagában a lelassított, figyelmes mozgás még nem lenne elegendő a tudatosság fejlesztésére, ehhez a mély hasi légzésre is szükség van.

A hara (erőközpont) aktiválásával végzett légzés a tüdőkapacitást is növeli, és az életenergia (Csí) keringését is fokozza a testben.

Láthatatlan részeinken dolgozunk a mozgás eszközével

Test, szellem és lélek összekapcsolódik bennünk, és kölcsönösen hatnak egymásra. Ha az egyiken dolgozunk egy bizonyos módon, az a másik két részünkre is hatással van. Ezért a testtel dolgozni kiemelkedő lehetőséget teremt a belső növekedésre.

 

A test bármikor bárki számára elérhető, ez az az eszköz, amihez a legkönnyebben kapcsolódhatunk, mindenféle előképzettség vagy felkészülés nélkül. Ahhoz, hogy általa lényünk mind a négy (fizikai, érzelmi, mentális, spirituális) szintjén hatást érjünk el, első lépésként meg kell tanulnunk figyelmes, tudatos módon mozgatni a testünket.

Azzal, hogy a mozgásunkat fejlesztjük és átalakítjuk, fokozatosan fejlesztjük és alakítjuk át láthatatlan, finom szintű részeinket is.

 

A tudatos mozgás (és légzés) elsajátításával a JIAIDO segít megtanulni, hogyan ismerhetjük fel és gyakorolhatunk hatást az érzelmeinkre - hogyan használjuk és fejezzük ki őket hatékonyan és építő jelleggel -, és hogy hogyan programozhatjuk újra zavaró gondolatmintáinkat, melyek kiteljesedésünkben és mindennapi életünkben állandó akadályt képeznek.

A Tai Sabaki helyet és lehetőséget teremt a magunkkal és másokkal való mély és tiszta kapcsolódásra - amely megértésen, elfogadáson, megbecsülésen és szereteten alapul.

A Tai Sabaki gyakorolható egyénileg, partnerrel, vagy csoportban.

 

Akár egy legalább 15 perces, rendszeresen végzett egyéni gyakorlás jelentős hatást hozhat annak, aki a jól-létéért és saját fejlődéséért tenni szeretne. Nagyszerű eszköz az elme kitisztítására, és arra, hogy minden egyes napunkat kiegyensúlyozott, örömteli és tudatos kalandként éljük meg.

 

A csoportos gyakorlás a dojo-ban (iskola) megsokszorozza a technikák hatását. Az együttlét erőfeszítés nélkül tartja egyben a figyelmet és a tempót. A gyakorlók támogatják és bátorítják egymást abban, hogy aktívak és jelen maradjanak, mialatt a kombinációkat és légzőgyakorlatokat végzik. Különleges, leírhatatlan élményt nyújt, ahogy a tökéletesen összehangolt mozdulatok által a különálló személyek harmonikus egységben olvadnak össze.  

 

A partnerrel végzett gyakorlás célja elsősorban az, hogy képesek legyünk kialakítani az egymással való kapcsolódás és kommunikáció új módját. Megtanuljuk, hogyan döntsünk és cselekedjünk az “itt-és-most”-ból, hogyan adjunk minden alkalommal friss választ a berögződött rutin reakciók helyett. Ilyenkor még két ismeretlen is megtapasztalja egymással a “szívtől szívig” kapcsolódás mélyreható élményét.

A páros gyakorlat hozzásegít a határok nélküli kapcsolódáshoz önmagunkkal, másokkal, és a környezetünkkel egyaránt. Általa hátrahagyhatjuk az ítélkezés, a negatív megkülönböztetés, a bizalmatlanság és a félelem béklyóit.

kata

A mozgásmeditáció alaptechnikáira (kehon, waza - vagyis alapok) épül a Tai Sabaki nyolc katája (formagyakorlat), mely a gyakorlás legmagasabb szintje. 

KATA-RENDSZER A JIAIDO-BAN
A kata védekező és támadó mozdulatok összefüggő sorozata, melyek képzeletbeli ellenfelekkel vívott küzdelmet idéznek fel. Katát számos harcművészeti ág, köztük a karate, évszázadok óta használ.
 

A kata (a japán szó jelentése “forma”) a Mesterek titkos eszközeként szolgált arra, hogy generációról generációra továbbadják a technikákat mindenféle írásos feljegyzés nélkül.

 

Ismétlései a gyakorló szintjének megfelelően képessé tesz a technikák és mozdulatok természetes, reflex-szerű kivitelezésére bármilyen körülmények között, gondolkodás, vagy megtorpanás nélkül.

A kata az elme és a test edzésére szolgál: fitté tesz, és növeli az izomzat állóképességét, mindeközben pedig utat nyit a spirituális növekedés, és a bölcsesség felé.

A Tai Sabaki nyolc katája lényünk négy fő központjához kapcsolódik (három Tanden és a Korona, a “végtelen” székhelye).

 

A kata jelentése és funkciója lényegesen tágabb, mint amit a hagyományos harcművészetek alapján arról tudunk. A JIAIDO alapítója például különleges szempontok szerint állította össze a katákat, így azok segítenek az életenergiát begyűjteni, megtartani, aktivizálni és azt a test különböző részei felé továbbítani. A nyolc kata attól függően fejti ki hatását, hogy éppen mely tandenen dolgozik. Segítenek stabilitást, egyensúlyt építeni, támogatják az irányok megtalálását életünkben és a negatív gondolatminták átalakítását.

Az egymást követő katák egyre nagyobb kihívást jelentenek a gyakorló számára összetettségüket, az alkalmazott légzés bonyolultságát tekintve, és a figyelem egyre erőteljesebb és hosszabb megragadásában egyaránt.

4elements
NÉGY ELEM
A szemlélet, hogy minden anyag négy építőelemből - föld, víz, levegő és tűz - áll össze, kétezer éve a filozófia, a tudomány és az orvoslás alapköve. Az elemek ritkán jelennek meg önmaguk tiszta formájában, a Földön minden létező ezek vamilyen arányú kombinációjából jött létre.

A négy elem a négy alapvető emberi temperamentum leírásának kiindulópontjául is szolgált. Ezek:
 

szangvinikus - optimista és társasági, levegő

kolerikus - indulatos vagy ingerlékeny, tűz 

melankólikus - elemző és csendes, föld

flegmatikus - nyugodt és békés, víz

Az Univerzumban minden dolog - beleértve az embert is - ezen négy összetevőnek valamilyen kombinációjából áll.

Ahhoz, hogy valaki mentálisan és fizikailag is jól legyen, a négy elemnek kiegyensúlyozottan kell jelen lennie.

Ennek az egyensúlynak a megteremtésén dolgozunk a JIAIDO-ban a négy elemmel. Személyiségünk formálásának és harmonizálásának alapvető eszközeként tekintünk rájuk.

Az elemek a gyakorlásunkban négy különböző ritmusként, négy légzési metódusként jelennek meg, a természet négy alapminőségének megfelelően: lassú, gyors, kemény és puha.

1 - Ju-do (puha, áramló, hullámzó - víz)
2 - Go-do (kemény, intenzív - föld)
3 - Haya-do (gyors, robbanékony, erőteljes - tűz)
4 - Aiki (lassú, légies, könnyed - levegő)
4 elem - levegő, tűz, víz, föld

AZ EGYENSÚLY A KULCS

 

Naponta találkozunk helyzetekkel, melyekre attól függően válaszolunk, hogy a négy elem milyen összetételben van bennünk jelen. Azt, hogy képesek vagyunk-e megoldani a problémákat, lefagyunk tőlük, vagy akár el is futunk, az dönti el, hogy az “építőanyagaink” hogyan arányulnak egymáshoz.

 

Minden személy a négy elem valamilyen keverékéből áll, ez határozza meg karakterét, személyiségét. Nincs olyan, hogy jobb, vagy rosszabb keverék, mindnek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

 

Azt viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy a személyes elem-kombinációnk alapvetően meghatározza a tendenciáinkat; azt, ahogyan a világot érzékeljük, ahogyan reagálunk, az általunk megélt érzelmeket, meghozott döntéseket, azt ahogyan kommunikálunk, kifejezzük magunkat.

A JIAIDO gyakorlásával - és különösen igaz ez a Tai Sabakira - a négy elem mesterévé válhatunk, mélységeiben megismerjük és kifejlesztjük őket. Megtanuljuk megnyilvánítani, bölcsen alkalmazni azokat, mindig az adott élethelyzetnek megfelelően az eddigi berögződött reakcióink helyett.

 

Azzal, hogy gyakorlatot szerzünk az elemek kiegyensúlyozásában, egy harmonikus és boldog élet számára teremtünk erős, stabil alapokat.

creativity
bottom of page